Sněmovní tisk 109
Inf. o přelet. a průjezdech ozbroj. sil ve 3. čtvrtletí 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 12. 2006 jako tisk 109/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 208).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 7. 12. 2006 jako senátní tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (příhlásit)