Sněmovní tisk 1052
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1052/0 dne 23. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1659).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 28, usnesení č. 1659).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 279, dokument 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2010 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Čunek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 5. 2010 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 491).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 195/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů1052/0


ISP (příhlásit)