Sněmovní tisk 1047
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Walter Bartoš, Milan Bičík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W.,Bičík M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 17. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2010. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2010 jako tisk 1047/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2010 (usnesení č. 485). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1650). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 358, usnesení č. 1650).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 249, dokument 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 307, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 462).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 139/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, investiční podpora, rozpočtová pravidla, strukturální fondy, strukturální výdaje na výzkum

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)