Sněmovní tisk 1010
Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ladislav Skopal předložil sněmovně návrh zákona 23. 12. 2009.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 4. 1. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 2. 2010 jako tisk 1010/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: lesnická politika, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, soukromé lesy, státní lesy, vlastnictví lesů, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku1010/0
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1010/0


ISP (příhlásit)