Sněmovní tisk 1005
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 2. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 20. 2. 2009 senátorům jako tisk 30/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 3. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 5. 2009 a přijal usnesení č. 23 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 30/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 2009 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 30/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 128).
  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu odročil (usnesení č. 325).
  Návrh projednán dne 11. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 377).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Paukrtová S.,Rippelová J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1005/0 dne 5. 1. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 1. 2010 jako tisk 1005/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: legislativní proces, parlamentní proces, zákonodárná moc

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky1005/0


ISP (příhlásit)