Sněmovní tisk 100
Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Robin Böhnisch, Libor Ambrozek, Stanislav Křeček, Jan Látka, Vladimíra Lesenská, Ladislav Šincl, Miloš Melčák, Pavel Vanoušek) předložila sněmovně návrh zákona 22. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 24. 11. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2006 jako tisk 100/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 182).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 100/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 100/3, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 16:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 246, usnesení č. 314).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 142).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 172/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Daně a poplatky, Ekologie, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, palivové dříví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)