Sněmovní tisk 995
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Ondřej Liška, Pavel Kováčik, Věra Jakubková, Jeroným Tejc) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 10. 12. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 995/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - Senát

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní dokument, pozměňovací návrh

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)