Sněmovní tisk 883
Vl. n. z. o zahraniční rozvojové spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2009.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 14. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1420).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 883/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 883/2, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 17:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 1635).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 151/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Politika zahraniční, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, politika pomoci, pomoc do zahraničí, rozvojová pomoc

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)