Sněmovní tisk 863
N.z. o podpoře rodin s dětmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Nečas P., Šojdrová M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 863/0 dne 29. 5. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2009 jako tisk 863/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dávky

Deskriptory EUROVOCu: adoptované dítě, dítě, hlídání dětí, manželství, ochrana rodiny, příjem domácnosti, rodina, rodinná politika, rodinné přídavky, vyživovací povinnost

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)