Sněmovní tisk 856
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 6. 2009 jako tisk 856/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Zpravodajem určen Jan Husák.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/1 (doporučuje schválit).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 5. 2009 jako senátní tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (bere na vědomí).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 6. 10. 2009 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 381).Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, spoje, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)