Sněmovní tisk 846
N. z. o Celní správě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Jan Husák, Michaela Šojdrová, Ladislav Šustr, Jan Kasal, Pavel Severa, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 13. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 846/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (Petr Červenka)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 847 (N. z. o Celní správě ČR - související).


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla

Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, celník, policejní spolupráce (EU), společná zahraniční a bezpečnostní politika, výměna informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)