Sněmovní tisk 835
Vl.n.z. občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: občanská práva, občanské právo, občanský zákoník, ochrana práv a svobod, ochrana spotřebitele, práva dítěte, rodinné právo

Navržené změny předpisů (157)ISP (příhlásit)