Sněmovní tisk 814
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Šeich, Eva Dundáčková, Tomáš Úlehla) předložila sněmovně návrh zákona 10. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Šeich D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 814/0 dne 27. 4. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2009 jako tisk 814/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, bezpečnostní zařízení, motorové vozidlo, příslušenství vozu, první pomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)