Sněmovní tisk 805
Novela občanského zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, bytové právo, pronájem nemovitosti, vypovědění smlouvy, vystěhování z bytu

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)