Sněmovní tisk 794
Vl. n. z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 794/0 dne 8. 4. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Richard Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnostní informační služba, Policie

Deskriptory EUROVOCu: celník, nezávislost soudnictví, policie, přenesení pravomoci, správní kontrola, trestný čin, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (24)ISP (příhlásit)