Sněmovní tisk 782
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 782/0 dne 26. 3. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 22. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2009 jako tisk 782/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, hospodářská recese, nezaměstnaný, předčasný důchod

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)