Sněmovní tisk 762
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Zelenková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 5. 3. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 762/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Školství

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdové náklady, učitel, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)