Sněmovní tisk 74
Zpr. o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 10. 2006 jako tisk 74/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 11. 2006 (usnesení č. 30). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 74/2 rozesláno poslancům 27. 11. 2006.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 11. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 74/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 140).



Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočet



ISP (příhlásit)