Sněmovní tisk 736
Písemná interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů

Dokument

Autor: Ing. Jan Klas

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Klase na místopředsedu vlády České republiky a ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci: Dotaz: Jste si vědom následujících dopadů „Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP ŽP 2007 – 2013“ (dále jen „Podmínky“), které jste dojednal? Jaké máte argumenty pro obhajobu svého postupu?
Adresát: RNDr. Martin Bursík
Podáno dne: 13. 2. 2009
Odesláno adresátovi: 19. 3. 2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13. 2. 2009

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2009 jako tisk 736/0.


  • PS

    Interpelace projednávána dne: 19., 26. 3. 2009 na 52. schůzi
    Projednávání bylo přerušeno.
    Interpelace stažena dne 11. 6. 2009 na 59. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: diskriminační cena, odpadní voda, rozvod vody, spotřeba vody, úprava vody, vodní hospodářství, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)