Sněmovní tisk 732
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Eva Dundáčková předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 732/0 dne 10. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 732/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1453).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 23. 11. 2009 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, státní občanství, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)