Sněmovní tisk 72
Dohoda mezi ČR a OSN o relokaci svědků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 30. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 11. 2006 (usnesení č. 30). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 123).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 91, usnesení č. 198).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 10. 2006 jako senátní tisk 387/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 12. 2006 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 387/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 387/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 73).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 7. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 56/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jugoslávie, Mezinárodní trestní tribunál, OSN, soudní řízení, soudní spolupráceISP (příhlásit)