Sněmovní tisk 714
Vl.n.z. o základních registrech - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 23. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1090).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 714/2, který byl rozeslán 29. 4. 2009 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1194).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 100, dokument 100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 100/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 215).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 227/2009 Sb.Související tisk: 713 (Vl.n.z. o základním registru práv a povinností).


Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní, Subjekty podnikatelské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, informační legislativa, informační systém, seznam, ústřední orgány státní správy, veřejná správa

Navržené změny předpisů (196)ISP (příhlásit)