Sněmovní tisk 694
Písemná interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohospod. projektů

Dokument

Autor: Ing. Jan Klas

Úplný název: Písemná interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci: Dotaz: Jste si vědom následujících dopadů „Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP ŽP 2007 – 2013“ (dále jen „Podmínky“), které jste dojednal? Jaké máte argumenty pro obhajobu svého postupu?
Adresát: RNDr. Martin Bursík
Podáno dne: 19. 12. 2008
Odesláno adresátovi:
O zařazení na schůzi požádáno dne: 19. 12. 2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 22. 12. 2008 jako tisk 694/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 5., 12. 2. 2009 na 48. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: doprava potrubím, financování, Fond soudržnosti, odpadní voda, podpora podnikání, rozvod vody, voda, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)