Sněmovní tisk 654
Sml.mezi ČR a Rep.Slovinsko o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 654/0 dne 12. 11. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1040).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 654/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 217, usnesení č. 1276).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 11. 2008 jako senátní tisk 344/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 344/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2009 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 102).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 6. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 11. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 110/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Slovinsko, státní tajemstvíISP (příhlásit)