Sněmovní tisk 643
Návrh zákona o stížnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 21. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: Cacková Marie.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 27. 10. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2008. Vláda zaslala stanovisko 26. 11. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2008 jako tisk 643/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Ověřovatelé Poslanecké sněmovny, Správa státní, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, odvolání, správní celek, státní občan

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)