Sněmovní tisk 64
Návrh zákona o neziskových organizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 9. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: Mišák Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 64/0 dne 17. 10. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 10. 2006. Vláda zaslala stanovisko 9. 11. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 11. 2006 jako tisk 64/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Deskriptory EUROVOCu: nezisková organizace, právnická osoba, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)