Sněmovní tisk 589
Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohosp. projektů

Dokument

Autor: Ing. Jan Klas

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Klase na místopředsedu vlády České republiky a ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci: Dotaz: Jste si vědom následujících dopadů „Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OP ŽP 2007 – 2013“ (dále jen „Podmínky“), které jste dojednal? Jaké máte argumenty pro obhajobu svého postupu?
Adresát: RNDr. Martin Bursík
Podáno dne: 18. 3. 2008
Odesláno adresátovi: 19. 3. 2008
O zařazení na schůzi požádáno dne: 5. 9. 2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 9. 2008 jako tisk 589/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 23., 30. 10. 2008 na 39. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 923).Deskriptory EUROVOCu: vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)