Sněmovní tisk 574
Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 574/0 dne 22. 8. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 964).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 574/2, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 10:30.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Řád trestní, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: dohodovací řízení, trestní řízení, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)