Sněmovní tisk 544
Novela z. o České televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 4. 3. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 5. 3. 2008 senátorům jako tisk 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 3. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 22. 4. 2008 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 214/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 365).
  Návrh projednán dne 4. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 398).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 20. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer, Bureš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 544/0 dne 25. 6. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2008 jako tisk 544/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Česká tisková kancelář, Rozhlas

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, televize, tisková agentura, vedení společnosti, volby

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)