Sněmovní tisk 53
Střednědobé výdajové rámce na léta 2008 a 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 9. 2006 jako tisk 53/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 10. 2006 (usnesení č. 16). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 53/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 6., 13. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 579, usnesení č. 161).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)