Sněmovní tisk 512
Prot.o přistoupení Lichtenštej.kníž. k Doh. schengen. acquis

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: min.vnitra,min.spravedl..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 23. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 833).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 512/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 10. 2008 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 60, usnesení č. 911).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 5. 2008 jako senátní tisk 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 7. 2008 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 299, které bylo rozdáno jako tisk 263/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 10. 11. 2008.Deskriptory EUROVOCu: Acquis Společenství, Evropská unie, Evropské společenství, Lichtenštejnsko, Schengenská dohoda, ŠvýcarskoISP (příhlásit)