Sněmovní tisk 432
Zpráva o inflaci - leden 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 2. 2008 jako tisk 432/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 4. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 432/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (hlasování č. 53, usnesení č. 685).
  proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1143).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)