Sněmovní tisk 404
Interpelace V. Exnera a A. Černého na vládu ČR ve věci právního statutu voj. a nevoj. osob USA

Dokument

Autoři: RNDr. Václav Exner, CSc., RSDr. Alexander Černý

Úplný název: Písemná interpelace poslanců Václava Exnera a Alexandra Černého na vládu České republiky ve věci právního statutu skupin vojenských a nevojenských osob Spojených států amerických pobývajících v České republice v souvislosti s jednáním o základně protiraketové obrany
Adresát: Vláda ČR
Podáno dne: 26. 9. 2007
Odesláno adresátovi: 27. 9. 2007
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 1. 2008

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 1. 2008 jako tisk 404/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: protiraketová obrana, Spojené státy, vojenský personál, vojska v zahraničíISP (příhlásit)