Sněmovní tisk 381
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 6. 2007. Návrh zákona rozeslán dne 25. 6. 2007 senátorům jako tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 9. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer) a přikázal tisk k projednání: Mandátový a imunitní výbor (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 8. 2007 a přijal usnesení č. 31 (přerušuje projednávání).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 19. 9. 2007 a přijal usnesení č. 15 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (pozměňovací návrhy).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 30. 10. 2007 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 79/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 179).
  Návrh projednán dne 20. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 201).
  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 250).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 14. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil,Kubera,Oberfalzer.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 381/0 dne 17. 12. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 381/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, trestný čin, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)