Sněmovní tisk 370
N.z. o ocenění účastníků nár. boje za vznik Československa

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch Robin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 370/0 dne 4. 12. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 370/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 115, usnesení č. 615).Hesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Československo, válka za nezávislost, vyznamenání, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)