Sněmovní tisk 362
Interpelace M. Grebeníčka na M. Topolánka ve věci zaostávání ČR ve výdajích na veřejné školství

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády České republiky Mirka Topolánka ve věci k nedůstojnému zaostávání České republiky ve veřejných výdajích na školství a k neospravedlnitelné politice vlády, která pokračuje v podfinancování školství a pod záminkou reformy veřejných financí na straně jedné významně zvyšuje příjmy příjmově nejsilnějších skupin a na straně druhé ostudně usiluje šetřit na platech učitelů a zaměstnanců škol.
Adresát: Ing. Mirek Topolánek
Podáno dne: 4. 10. 2007
Odesláno adresátovi: 5. 10. 2007
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 11. 2007

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2007 jako tisk 362/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: náklady na vzdělávání, rozpočet školství, veřejné školstvíISP (příhlásit)