Sněmovní tisk 36
Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 4. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 9. 2006 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 28).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 36/2, který byl rozeslán 2. 11. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 86).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 398, dokument 398/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 398/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2006 na 1. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 26).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2006 poslancům jako tisk 36/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2006 poslancům jako tisk 36/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 153, usnesení č. 158).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 585/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální, Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdová politika, pojistné plnění, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)