Sněmovní tisk 339
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 10. 2007 jako tisk 339/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 10. 2007 (usnesení č. 175). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 339/2 rozesláno poslancům 23. 11. 2007.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 14. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 339/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 547).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)