Sněmovní tisk 289
Novela z. o právu autorském - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 289/0 dne 13. 9. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Mgr. Vítězslav Jandák a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 438).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 289/3, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 154, usnesení č. 634).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 196, dokument 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 3. 2008 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 19. 3. 2008 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 196/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 360).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 289/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2008 poslancům jako tisk 289/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 731).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 168/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, autorské právo, hotelový průmysl, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, šíření kultury, televize

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)