Sněmovní tisk 283
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 283/0 dne 11. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 447).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 283/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 283/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 285, usnesení č. 662).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 212, dokument 212/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 212/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 318).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 120/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Kontrola, Potravinářství, Tabák, tabákové výrobky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost potravin, bezpečnost výrobku, označení kvality, potravinová legislativa, potravinová politika, potraviny, přibližování legislativy, tabákový průmysl, úprava zboží pro prodej, zpracované potraviny

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)