Sněmovní tisk 275
Návrh na přijetí nového znění Úmluvy o účincích prům.havárií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 275/0 dne 29. 8. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 474).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 275/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 138, usnesení č. 625).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 8. 2007 jako senátní tisk 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 10. 2007 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 102/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 213).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 6. 4. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 32/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, havarijní znečištění, nebezpečná látka, průmyslové ekologické rizikoISP (příhlásit)