Sněmovní tisk 267
Vl.n.z. o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 7. 8. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 420).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 267/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 11:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 270, usnesení č. 657).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 204, dokument 204/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 204/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 327).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 117/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: obecný soud, právní systém, soudní pravomoc, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)