Sněmovní tisk 260
Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 30. 7. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 24, usnesení č. 395).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 219).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 297/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Funkcionáři Poslanecké sněmovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: investiční úvěr, kolejové vozidlo, záruka úvěru, železniční dopravaISP (příhlásit)