Sněmovní tisk 257
Novela z. o Celní správě ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 27. 7. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 417).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 257/2, který byl rozeslán 1. 2. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 633).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 195, dokument 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 345).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 136/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie /EU/, Obchod zahraniční, Ochrana lidských práv, Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)