Sněmovní tisk 201
Interpelace K.Konečné na M.Topolánka ve věci pozice vlády k neonac.silám v Pobaltí

Dokument

Autor: Ing. Kateřina Konečná

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na předsedu vlády České republiky Mirka Topolánka ve věci pozice vlády k neonacistickým silám v Pobaltí
Adresát: Ing. Mirek Topolánek
Podáno dne: 16. 3. 2007
Odesláno adresátovi: 19. 3. 2007
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24. 4. 2007

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 4. 2007 jako tisk 201/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: baltské země, nacionální socialismus, vládní politikaISP (příhlásit)