Sněmovní tisk 126
N.z. o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Šplíchal, Pavel Ploc, Petr Bratský) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Šplíchal Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 126/0 dne 9. 1. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2007. Vláda zaslala stanovisko 7. 2. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 2. 2007 jako tisk 126/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 2007 (usnesení č. 80). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14., 15. 3. 2007 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 249).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 126/2, který byl rozeslán 6. 6. 2007 v 14:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 97, usnesení č. 340).Hesla věcného rejstříku: Důchody, Potřebnost sociální, Reprezentace ČR, Sport

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, olympijské hry, sport, vyznamenání, zvláštní dávkyISP (příhlásit)