Sněmovní tisk 1037
Novela z. o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, František Dědič, Ladislav Libý, Pavel Vanoušek) předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1037/0 dne 27. 1. 2010.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1037/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: elektrický spotřebič pro domácnost, elektronický odpad, nakládání s odpadem, odpad, recyklace odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)