Sněmovní tisk 1029
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Šplíchal, Robin Böhnisch, Olga Zubová, Stanislav Křeček, Jan Látka) předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Šplíchal K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 22. 1. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1029/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, preferenční hlasování, volební účast

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)