Sněmovní tisk 1002
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 29. 10. 0009. Návrh zákona rozeslán dne 29. 10. 2009 senátorům jako tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako tisk 188/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 188/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2009 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 346).
  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 363).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Jonáš Vítězslav, Bis Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 5. 1. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 2010 jako tisk 1002/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: alokace zdrojů, garantovaný příjem, přerozdělování příjmů, příděl rozpočtových prostředků, rozdělování příjmů, rozpočtová pravidla, rozpočtové zdroje, rozvod elektřiny, samosprávná obec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)