Sněmovní tisk 997
Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1727).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/1 (přerušuje projednávání).
  • Evropská centrální banka vydala 8. 11. 2005 stanovisko doručené poslancům jako tisk 997/2.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Stálá komise pro bankovnictví projednala návrh zákona a vydala 22. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 997/4.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 997/5, který byl rozeslán 30. 11. 2005 v 8:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 696, usnesení č. 2029).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 221, dokument 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Helena Rögnerová).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 333).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 2. 2006.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 24 pod číslem 57/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva, Finance, Fond národního majetku, Pojišťovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční trh, kapitálový trh, kontrolní úřad, správní dohled, správní kontrola

Navržené změny předpisů (34)ISP (příhlásit)